Politiska uppdrag Medborgarpartiet

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot   Morgan Larsson

Ordinarie ledamot   Göran Svensson

Ersättare                Gunnar Johansson

Ersättare                Christina Lindegren