Medborgarpartiet vill skapa trygghet och markant öka närheten till alla medborgare

 
Här är ett litet urval av våra hjärtefrågor:

 • Förutom den självklara rätten att växa upp i ett hem med kärleksfulla föräldrar, måste vi ha en fungerande barnomsorg i kommunerna.

 • Vi ska ha en trivsam skola och få nyttig kunskap förmedlad av engagerade lärare. Kunskap som vi har nytta av i hela vårt liv. Vi får absolut inte känna oss utanför eller bli mobbade.

 • Vi ska som ungdomar ha samlingsplatser där vi organiserar och genomför olika verksamheter.

 • Vi ska alla ha möjligheter att försörja oss genom ett hederligt arbete.

 • När vi behöver sjukvård ska vi få vård av en engagerad sjukvårdspersonal. Vi måste kunna känna oss säkra på att vi får den bästa vården.

 • När vi slutar vårt aktiva yrkesliv måste vi få en trygg ekonomi genom våra pensioner.

 • Vi ska ha ett tryggt och väl fungerande äldreboende när det behövs.

 • Vi måste alla få känna den självklara rätten att vara trygga på gator och torg alla tider på dygnet.

 • Vi kräver ärliga politiker som lyssnar till invånarna, som är ödmjuka och saknar prestige. De ska absolut på bästa sätt samarbeta och förvalta våra skattepengar på ett hederligt sätt.

 • Vi vill ha en ren och hälsosam miljö. Vi vill markera att miljöarbetet är mycket viktigt och att det aldrig får mätas i enbart ekonomiska termer. 

 • Vi värnar om alla djur. Våra tamdjur ska ha det bra och inte utsättas för något slags lidande.


Vi vill öka tryggheten, minska avståndet mellan medborgare och politiken Färglogo.jpeg.nr1