Vår politik

På denna sida kan du läsa om partiets politik genom

fortlöpande artiklar!

Genom artiklarna skriver och informerar vi om våra åsikter och det som vi tycker är viktigt och bra att veta.

I de flesta artiklarna står det Välfärdspartiet. Från och med nu gäller det nya namnet Medborgarpartiet. Det är bara namnet som är skillnaden, vi har exakt samma politik och uppfattning i de kommunala frågorna som tidigare.

Under rubriken Kategorier kan du klicka och läsa om olika områden och det vi skrivit under olika år.

Ändrat 2017-11-14

Information, artiklar och insändare

Satsa på sjukvård och inte politiker

2018-03-27 19:13 | 0 kommentarer

Spara på politiker men inte på kvaliteten i vården

Västra Götaland har mycket sämre och ineffektiv behandling av våra äldre än landet i genomsnitt. Det var väl ingen nu aktiv politiker i regionfullmäktige som sa nej, när Västra Götalands läns landsting beslutade att sluta rapportera om undvikbar vård på sjukhusens medicinavdelningar. Andra landsting fortsätter rapportera. Hur ska uppföljning av kvaliteten annars gå till?

Vi inom det nya lokala partiet Regionens framtid tycker att fakta är viktigt. Vi har kompetens från apotek, äldreomsorg, primärvård och specialistvård.

Ja, Sverige har en specialistvård i världsklass men tyvärr gäller det inte primärvården enligt tabell i Dagens Samhälle. Sverige hör till bottenskiktet. Att det finns en mycket vanlig åkomma som ökar kraftigt med åldern är dåligt känt. Den åkomman heter hjärtsvikt och har många gånger obehandlad sämre prognos än cancer.

Hjärtsvikt är en vanlig åkomma som leder till köer på akuten och överbeläggning på medicinkliniker.

Helt nyligen redovisades att i vår region har vi flest utskrivningsklara i hela landet. Om många läggs in i onödan blir det många som också skrivs ut – eller hur? Dålig kvalitet i primärvården som politiker beslutat dölja genom att sluta rapportera i kvalitetsregister belastar sjukhusvården.

Mer resurser till vården kommer behövas den kommande mandatperioden skrev Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen. Främst på grund av att antalet äldre ökar kraftigt. Vi vill arbeta med ökad kvalitet i primärvården och inte bara förlita oss på mer statliga pengar. Ett lokalt utökat samarbete mellan vårdcentraler och kommuner för medborgarnas livskvalitet är viktig att prioritera.

För det nya lokala partiet Regionens framtid i regionvalet

Maj-Britt Elmvik, leg. Apotekare

Britt Hallgren, Pensionär

Merja Henning, Överläkare

Dan-Axel Möllengård, Politiker

Morgan Larsson f.d. Polis

Publicerat i: 2018, Aktuellt, Sjukvård, VIKTIGT, Västra Götaland