Ditt parti för en bättre kommun!

 

Följ oss!

Följ oss på vår hemsida. Läs våra artiklar, politik och bloggar. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter, välkommen! 

Vi finns även på facebook och twitter. Klicka på ikonerna nedan.

facebook twitter

kontaktikon

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer och berätta gärna om dina synpunkter på politiken i Vänersborgs kommun. Vi är intresserade av dina åsikter. 

Partikansliet 

Tel: 07280- 107 14
E-post: kansliet@medborgarpartiet.nu


Plusgiro 44 19 42 -0 
Bankgiro 5802-8705


Morgan Larsson 
Ordförande 
Tel: 07280- 107 14


 

 

 

Välkommen till nästa del på vår hemsida i

Färglogo.jpeg.nr1

Välfärdspartiet i Vänersborg har efter 11 år bytt namn till Medborgarpartiet!

Namnbytet beror delvis på en breddnng av vår politik till att omfatta alla medborgare i Sverige.

Nytt är också att partiet 2018 ställer upp i två val:

  • Val tillKommunfullmäktige i Vänersborgs kommun
  • Val till Landstingsfullmäktige i Västra Götaland
  • genom ett flerpartisamarbete som vi kallar
  • Regionens Framtid 

Klicka på flikarna och läs om oss. Allt du läser om Välfärdspartiet gäller för även Medborgarpartiet.

Vi har samma kommunpolitik som tidigare.

Klicka på flikarna och läs om vårt parti ochpolitik.

Sidorna med våra partiprogram uppdateras hela tiden.

VIKTIGT

Besök ofta vår sida, klicka på flikarna och läs våra artiklar.

Så fort vi hinner publicerar vi våra partiprogram som efter hand kommer att kompletteras.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Om du önskar vara med oss klickar du på fliken "Bli medlem", och skickar dina uppgifter till oss.

Tidigare inlägg

Satsa på sjukvård och inte politiker

2018-03-27 19:13 | 0 kommentarer

Spara på politiker men inte på kvaliteten i vården

Västra Götaland har mycket sämre och ineffektiv behandling av våra äldre än landet i genomsnitt. Det var väl ingen nu aktiv politiker i regionfullmäktige som sa nej, när Västra Götalands läns landsting beslutade att sluta rapportera om undvikbar vård på sjukhusens medicinavdelningar. Andra landsting fortsätter rapportera. Hur ska uppföljning av kvaliteten annars gå till?

Vi inom det nya lokala partiet Regionens framtid tycker att fakta är viktigt. Vi har kompetens från apotek, äldreomsorg, primärvård och specialistvård.

Ja, Sverige har en specialistvård i världsklass men tyvärr gäller det inte primärvården enligt tabell i Dagens Samhälle. Sverige hör till bottenskiktet. Att det finns en mycket vanlig åkomma som ökar kraftigt med åldern är dåligt känt. Den åkomman heter hjärtsvikt och har många gånger obehandlad sämre prognos än cancer.

Hjärtsvikt är en vanlig åkomma som leder till köer på akuten och överbeläggning på medicinkliniker.

Helt nyligen redovisades att i vår region har vi flest utskrivningsklara i hela landet. Om många läggs in i onödan blir det många som också skrivs ut – eller hur? Dålig kvalitet i primärvården som politiker beslutat dölja genom att sluta rapportera i kvalitetsregister belastar sjukhusvården.

Mer resurser till vården kommer behövas den kommande mandatperioden skrev Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen. Främst på grund av att antalet äldre ökar kraftigt. Vi vill arbeta med ökad kvalitet i primärvården och inte bara förlita oss på mer statliga pengar. Ett lokalt utökat samarbete mellan vårdcentraler och kommuner för medborgarnas livskvalitet är viktig att prioritera.

För det nya lokala partiet Regionens framtid i regionvalet

Maj-Britt Elmvik, leg. Apotekare

Britt Hallgren, Pensionär

Merja Henning, Överläkare

Dan-Axel Möllengård, Politiker

Morgan Larsson f.d. Polis

Publicerat i: 2018, Aktuellt, Sjukvård, VIKTIGT, Västra Götaland